Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej,
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

CZĘŚĆ I. TREŚĆ - PODSTAWOWE WYMOGI FORMALNE
 

1. Czym jest praca magisterska?

2. Temat i tytuł pracy

3. Struktura i plan pracy - podstawowe wymogi metodologiczne

4. Zasady konstruowania "Wstępu"

5. Zasady konstruowania "Zakończenia"

6. Układ rozdziału

7. Styl pracy

 
 

CZĘŚĆ II. ESTETYKA TEKSTU PRACY MAGISTERSKIEJ
 

1. Układ pracy i tekstu

A. Marginesy

B. Odstęp między wierszami

C. Tabulatory

D. Czcionka

E. Numeracja

F. Justowanie

G. Odsyłacze do przypisów

H. Dzielenie wyrazów

I. Akapity

J. Wyróżnienia w tekście oraz poszczególnych partiach tekstu

K. Wyliczenia w tekście oraz poszczególnych partiach tekstu

L. Strona tytułowa

Ł. Spis treści

M. Sposób oprawy

 

2. Prezentacje graficzne

A. Zasady ogólne

B. Tabele i tablice

C. Wykresy

D. Diagramy

E. Schematy i rysunki

F. Fotografie

 

3. Skróty i symbole

A. Przedmiot skrótu i symbolu

B. Wyjaśnianie skrótów i symboli

C. Umiejscowienie skrótów i symboli w zdaniu

D. Skracanie imion

 

4. "Aneks" (Załączniki)

 

5. Cytaty i sposoby cytowania

A. Zasady ogólne

B. Skracanie cytatów

C. Podkreślenie w cytacie

D. Komentarz autorski w cytacie

E. Cytat w cytacie

 

6. Przypisy

A. Zasady ogólne

B. Rodzaje przypisów - kryterium funkcji i celu

§ Przypis źródłowy zwykły

§ Przypis źródłowy rozszerzony

§ Przypis polemiczny zwykły

§ Przypis polemiczny rozszerzony

§ Przypis dygresyjny

§ Przypis odsyłający

C. Rodzaje przypisów - kryterium źródła

§ Prace samoistne

§ Rozdziały w pracach samoistnych

§ Artykuły w pracach zbiorowych

§ Czasopisma (artykuły w czasopismach)

§ Inne

D. Zasady cytowania - ciąg przypisów

E. Stosowane skróty bibliograficzne

 

7. "Bibliografia"

A. Zasady ogólne

B. Źródła i opracowania

C. Dalsze kryteria podziału

D. Forma zapisu poszczególnych pozycji

§ Prace samoistne

§ Rozdziały w pracach samoistnych

§ Artykuły w pracach zbiorowych

§ Czasopisma (artykuły w czasopismach)

§ Inne

7. "Aneks" (Załączniki)

8. "Streszczenie"

9. Korekta pracy

 

CZĘŚĆ III. JAK SKUTECZNIE PISAĆ PRACĘ?

 

1. Od czego zacząć?

2. Jak dotrzeć do odpowiednich źródeł i opracowań?

3. Co zrobić z zebranymi materiałami? Jak pisać?
 

CZĘŚĆ IV. OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ

 

1. Przed obroną pracy

2. W czasie i po obronie pracy

 

WYBRANA LITERATURA

WYKAZ SCHEMATÓW

WYKAZ TABEL

ANEKS