.....

 

Kiedyś pisałem dużo listów, niecierpliwie czekałem odpowiedzi. Teraz wszystko się zmieniło. Prawie nic już nie wysyłam pocztą konwencjonalną. Maile się nie liczą. Są zbyt ulotne. Poza tym giną często przy formatowaniu dysku, albo jeszcze bardziej przypadkowo.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na moje pieniackie listy - apele - zapytania - postulaty oraz inne pisma. Czasem sam się nie mogę nadziwić, że komuś chciało się na to wszystko odpisywać. Znajdą tutaj Państwo także próbkę mojej epistolografii.

Owocnej lektury.

 

Informacja o przyznaniu medalu :)

Informacja o pozytywnej ocenie mojej pracy naukowo-dydaktycznej w roku 2004

Odpowiedź z Konsulatu RP we Lwowie

Od Polskich Linii Kolejowych

Pismo z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

List z MEN z 1993 roku! Domagałem się zniesienia obowiązku uczęszczania na zajęcia z matematyki

Mianowanie na adiunkta

Moje pismo do Dziekana H. Skorowskiego (trochę zbyt emocjonalne)

Z Głównego Urzędu Ceł Rep. Czeskiej

Z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Odmowa przejazdy lokomotywą z PKP

Z Centertela

Z Carrefoura - sprzedawcy przeterminowanego piwa

Z Ambasady Austrii, szkoda słów

Pracownikom Ambasady RP w Budapeszcie coś się ostro pochrzaniło (za dużo wina :)

Znowu z PKP

Z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - skarga na freon

Z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - podatek za psy