Sylabusy - Radosław Zenderowski

                S y l a b u s y

 

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE - WYKŁADY (PDF)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ĆWICZENIA (PDF)

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE - WYKŁADY (PDF)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE (PDF)

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (PDF)

SEMINARIUM LICENCJACKIE (PDF)

METODYKA PRACY NAUKOWEJ - LEKTORIUM (PDF)

ŚRODKOWOEUROPEJSKOŚĆ JAKO TRANSNARODOWA KATEGORIA POLITYCZNA I KULTUROWA - KONWERSATORIUM (PDF)

KWESTIE NARODOWOŚCIOWE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ - KONWERSATORIUM (PDF)

KONFLIKTY ETNICZNE - WYKŁAD (PDF)

 

* * *

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. W. Korfantego w Katowicach

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE (PDF)

TEORIA I METODOLOGIA BADAŃ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH (PDF)

PODSTAWY WIEDZY O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH (PDF)

  

 

 

Kadry z filmu "Rejs"


 

Sylabusy zawierają programy nauczania, literaturę do zajęć, wymogi związane z zaliczeniem przedmiotu, tezy do kolokwium i egzaminu itp. Zobowiązania zawarte w sylabusach dotyczą tak studentów, jak i wykładowcy. Ich nieznajomość nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zawartych w nich reguł. Swoje uwagi do sylabusów proszę zgłaszać pod adres zenderowski@seznam.cz. Można zgłaszać również niepoważne propozycje :) Sylabusy zostały umieszczone na stronie internetowej w formie plików do ściągnięcia (*pdf)

 

Poszczególne programy nauczania objęte są
prawem autorskim
w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r.