Ankieta - seminarium magisterski
 

Ankieta - seminarium magisterskie/licencjackie

 

ankieta

Ankieta - seminarium magisterskie/licencjackie


Dane osobowe
 
1. Przedstaw się
2. Podaj swój email


Pytania ankiety
 
1. Które miejsca WWW odwiedzasz najczęściej? Proszę podać adres internetowy lub opisać.
 
2. Wybierz rodzaj seminarium
3. Rodzaj studiów
4. Ile czasu tygodniowo możesz faktycznie poświęcić swojej przyszłej pracy magisterskiej/licencjackiej?
5. Co będzie największą przeszkodą w pisaniu pracy?
lenistwo
niedostatek wolnego czasu
utrudniony dostęp do biblioteki
demotywujący znajomi
inne przeszkody (przejdź do następnego pytania)
6. Inne przeszkody w pisaniu pracy:
7. Jaką wartość stanowi dla Ciebie Twoja przyszła praca magisterska/licencjacka?
8. Krótko opisz swoje zainteresowania naukowe
9. Spróbuj opisać moje zainteresowania naukowe
10. Spróbuj postawić pytanie/pytania, na które będziesz chciał/chciała znaleźć odpowiedź w trakcie przyszłych poszukiwań naukowych
11. Ostatnio przeczytana (z zaciekawieniem) książka/artykuł naukowy
12. Co uważasz za największy doping w zgłębianiu wiedzy na interesujący Cię temat?
13. Życzenia pod adresem prowadzącego seminarium:
14. Pozostałe uwagi:


 


Niniejsza ankieta została stworzona przy pomocy Kreatora ankiet Republiki WWW
copyright 1996-2004 Onet.pl SA